İş okulu EENI Business School

Afrika Ekonomisi Sahra-altı EntegrasyonYüksek Lisans: Afrika Kalkınma Bankası. Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu. Altyapılar. İlişkiler

Afrika ekonomisi entegrasyon

İngilizce'de Yükseköğretim (Ders, Yüksek Lisans, Doktora) African Economy Ders, Yüksek Lisans, Doktora (Fransızca) Afrique Doktora ve Yüksek Lisans (Portekizce) Africa İspanyolca'da Yükseköğretim (e-öğrenme) Africa

EENI Global Business School tarafından verilen Yüksek Öğretim Programları:

 1. Doktoralar: Afrika'da İşletmelerde, Global Lojistik, Dış Ticaret
 2. Yüksek Lisans: Uluslararası İşletme, Uluslararası Ticaret, Afrika, Uluslararası Taşımacılık

Afrika Öğrenci, Ders, Yüksek Lisans, Doktora, EENI Global Business School

 1. African Economy and foreign trade
 2. African Development Bank
 3. United Nations Economic Commission for Africa
 4. African Union
 5. Regional Integration in Africa
 6. Arab Maghreb Union (AMU)
 7. Economic Community of West African States (ECOWAS)
 8. West African Economic and Monetary Union (WAEMU)
 9. Mano River Union
 10. Intergovernmental Authority on Development
 11. East African Community
 12. Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
 13. COMESA-EAC-SADC Tripartite
 14. Southern African Customs Union (SACU)
 15. Arab Mediterranean Free Trade Agreement
 16. Indian-Ocean Rim Association
 17. Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD)
 18. Economic Community of Central African States
 19. Central African Economic and Monetary Community (CEMAC)

Afrika Ticaret Anlaşmaları

Afrika - EENI Business School (İş okulu)
 Afrika - EENI

Pedro Nonell'le Afrika Öğrencileri (Yönetmen EENI)

Afrika'nın dönüşümüne öncülük Afrika kurumlar

Afrika'nın dönüşümüne öncülük Afrika kurumlar

 1. Dersin müfredatı indirin (PDF): Afrika'nın dönüşümüne öncülük Afrika kurumlar

Afrika'nın dönüşümüne öncülük Afrika kurumlar

Afrika'nın dönüşümüne öncülük Afrika kurumlar

 1. Dersin müfredatı indirin (PDF): Afrika Ekonomi ve İş Dünyası

Afrika'nın Ekonomik Dönüşümü

Afrika'nın Ekonomik Dönüşümü

 1. Dersin müfredatı indirin (PDF): Afrika'nın Ekonomik Dönüşümü

Afrika'nın Bölgesel Entegrasyon

Afrika'nın Bölgesel Entegrasyon

 1. Dersin müfredatı indirin (PDF): Afrika'nın Bölgesel Entegrasyon

Afrika'nın Uluslararası İlişkiler

Afrika'nın Uluslararası İlişkiler

 1. Dersin müfredatı indirin (PDF): Afrika'nın Uluslararası İlişkiler

Afrika'da Taşımacılık ve lojistik

Afrika'da Taşımacılık ve lojistik

 1. Dersin müfredatı indirin (PDF): Afrika'da Taşımacılık ve lojistik

Afrika Ekonomi

 1. Afrika (sosyoekonomik, nüfus, Din, dil...)
 2. Afrika ekonomisine - Giriş
 3. Afrika küresel ekonomideki
 4. Afrika Dış Ticaret
 5. Afrika ve küresel mali kriz
 6. Afrika ve Birleşmiş Milletler
 7. Binyıl Kalkınma Hedefleri
 8. Afrika ve Dünya Bankası
 9. Afrika Bölgesel Ticaret Anlaşmaları

Afrika Kalkınma Bankası

 1. Afrika Kalkınma Bankası Çin-Giriş
 2. Afrika Kalkınma Fonu
 3. Nijerya Güven Fonu
 4. Afrika - Bölgesel entegrasyon
 5. Bölgesel ekonomik topluluklar
 6. Afrika akran Değerlendirme Mekanizması
 7. Yatırım Ortamının Tesisi
 8. Afrika İş Eylem
 9. Stratejik Ortaklık Afrika ile
 10. Dış Ticaret Finansmanı Girişimi
 11. Yoksulluğun azaltılması
 12. Afrika - Ulaştırma
 13. CEMAC Ticaret Koridor Projesi
 14. Doğu Afrika Denizaltı Sistemi.
  - Afrika ve küresel kriz
 15. Afrika Gıda Kriz Tepkisi
 16. Afrika - Orta gelirli ülkeler
 17. Çok taraflı Borç kabartma Girişimi.- Finansal araçlar
 18. Borç verme ve Non-aletleri Kredi
 19. Projeler ve İşlemleri. Proje döngüsü

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu

 1. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu
 2. Afrika Ekonomik Komisyonu Üye Devletler
 3. Afrika Kalkınma Forumu
 4. Ticaret, Finans ve Ekonomik Kalkınma Bölümü
 5. Afrika - Ekonomik Raporu
 6. İhale Birim: Afrika Ekonomik Komisyonu ile İş Yapma

Afrika Birliği

 1. Afrika Birliği
 2. Hedefler ve üyeleri
 3. Bölgesel Ekonomik Toplulukları: Sahil Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD), ECCAS, COMESA, ECOWAS, IGAD, SADC, UMA

Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık

 1. Afrika Birliği Kalkınma Ajansı (AUDA-NEPAD)
 2. AUDA-NEPAD Sekreterliği
 3. Sosyoekonomik Kalkınma
 4. Afrika akran Değerlendirmesi Mekanizması
 5. Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukları

Cotonou Anlaşması Afrika-Avrupa Birliği

 1. Afrika-Avrupa Birliği stratejik ortaklık
 2. Afrika-Avrupa Birliği Altyapı Güven Fonu
 3. Cotonou Anlaşması. ACP Grup
 4. Avrupa-Akdeniz ortaklığı
 5. Avrupa komşuluk politikası
 6. Afrika ile Avrupa Birliği ikili ilişkiler
 7. Ticaret Kalkınma ve İşbirliği Anlaşması Güney Afrika ile
 8. Avrupa Birliği-Cezayir Ortaklık Anlaşması
 9. Anlaşmalar Mısır, Fas ve Tunus ile

Afrika-Çin Ekonomik İlişkiler

 1. Forumu Çin-Afrika İşbirliği Çin-Giriş
 2. Çin'in Afrika Politikası
 3. FOCAC Zirvesi Pekin ve Şarm El-Şeyh
 4. Çin-Afrika dış ticaret ilişkileri

Afrika Hindistan Ekonomik İlişkileri

 1. Ekonomik İlişkiler Afrika ve Hindistan arasında
 2. işbirliği için Afrika-Hindistan çerçeve
 3. Afrika-Hindistan Forumu Zirvesi
 4. Delhi deklarasyonu

Afrika'nın Bölgesel Entegrasyon

 1. Afrika'nın Bölgesel Entegrasyon
 2. Afrika Bölgesel Ekonomik Topluluklarının
 3. Afrika'da Değerlendirme Bölgesel Entegrasyon üzerinde rapor
 4. Ticaret ve pazar entegrasyonu
 5. Intra-Afrika ticaret Eğilimler
 6. Fiziksel entegrasyonu: Ulaştırma, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
 7. Afrika - Parasal Entegrasyon

Afrika: Altyapı ve Telekomünikasyon

 1. Ekonomik büyüme ve Altyapı Afrika'da
 2. Afrika Altyapı Ülke Teşhis
 3. Afrika'nın lojistik ve taşımacılık sektörü
 4. Bilgi ve iletişim teknolojileri

AGOA Afrika Büyüme ve Fırsat Kanunu. U. G. Afrika Ticaret.

 1. Afrika Büyüme ve Fırsat Kanunu. U. G. Afrika Ticaret
 2. AGOA IV
 3. Ülke, Ürün ve Konfeksiyon Uygunluk
 4. Amerika Birleşik Devletleri
 5. Ticaret Afrika - Amerika Birleşik Devletleri Sahra-altı Afrika Tedarikçiler
 6. Afrika - Yabancı Sermaye Yatırımlarının
 7. Başarılar durumda
 8. Afrika küresel rekabet girişimi (AGCI) ve Afrika ticaret hub
 9. Örnek durum: Gana El Sanatları ihracat büyümesi. Senegalli ihracatçılar. Atlanta Afrika Yetiştiricileri

Çevrimiçi Dersler: Afrika Ekonomisi. Sahra-altı Afrika'da Entegrasyon:

Afrika'da Öğrenciler:
Afrika'da EENI Öğrenciler


(c) EENI İş okulu / Global Business School (1995-2024)
Çerez kullanmıyoruz
Bu sayfanın başı