İş okulu EENI Business School

KABUL VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİKABUL VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. Dış ticaret master programları

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Master programları

Değerlendirme sistemi sürekli çalışmaktadır. Elektronik sistemde öğrencinin almış olduğu puanlar işlenir. Ayrıca sistem uzaktan eğitim sistemine dayalıdır. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ TEMELLERE DAYANIR:

 1. Her ünitenin sonunda öğrencinin başarısı değerlendirilir
 2. Öğrenci program sonunda final tezi hazırlamak zorundadır. FINAL THESIS
 3. Örgenci bitirme tezini uluslar arası dış ticaret ve uluslar arası pazarlama konularında kendi seçeceği konuda uygulamalı ve yazılı olarak hazırlamak zorunda
 4. Öğrencinin programları tamamlaması ve değerlendirilmesi eğitim koçunun vereceği rapora bakılır

DİPLOMA VE AKADEMİK UNVAN:

Öğrenci program kapsamındaki tüm üniteleri ve final tezini tamamladığı zaman öğrenciye EENI tarafından diploma verilir.

 1. Lisans diplomasına sahip olan öğrencilere verilecek diplomanın unvanı “Bachelor degree ¨olacaktır

" Master in International Business (MIB)" yada

“Master in evrensel Marketing MGM ” yada

" Master in International Business yönetici (MIBE)"

 1. Lisans diploması olmayan öğrencilere ise verilecek diploma Bachelor degree öncesi olacaktır

" Advanced Certificate Program in International Business" yada

“Advanced Certificate Program in evrensel Marketing” yada

" Advanced Certificate Program in International Business, evrensel Marketing and Internationalization"

Kayıt ve Kabul şartları:

 1. Bachelor Degree from a recognized University
 2. Öğrencilerin başvuru sırasında seçtikleri master programının uygunluğu akademimiz tarafında kontrol edildikte sonra öğrenci programa başlayabilir. Bunun amacı ise öğrenciye en uygun programları seçmek ve en yüksek verimi öğrenciye sağlamaktır

HANGİ MASTIR programları SANA UYGUN VE SENİN GEREKSİNİMİNİ HANGİ PROGRAM KARŞILAR?

Which is the Master that better adapts to yours necessities?

 

**MASTER programları İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR**

Öğretim dilleri:

 1. İngilizce, İspanyolca, Arapça, Fransızca
 2. “Uluslar arası pazarlama ve bölgesel pazarlama” bölümlerinde temel olara mikro eğitim sistemine dayanmaktadır
 3. Master programını başarıyla bitirebilmek için dönem sonunda bitirme tezi verilmesi zorunludur; Bu tezi sorumlu hoca ile birlikte ve gözetiminde hazırlanır

Akademinin temel felsefelerinden biride fakir ülkelerin öğrencilerinin (özellikle dar gelirli öğrencilerin) kaliteli eğitim hakkını sağlamak amacı ile zengin ülkelerle kültür köprüsü oluşturmak ve bu ülkelerle uluslar arası ticareti geliştirmek, ticari ilişkileri kolaylıkla kurabilmeleri bununla beraber özgür ve demokratik bir dünyaya kaplarımızı açmaktır.

Ayrıca ULUSLAR ARASI İSPANYOL DIŞ TİCARET VE ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA YÖNETİMİ AKADEMİSİ EENI Türk öğrencilere burs imkânı tanımaktadır. Bu burs program kayıt ücreti üzerinden değerlendirilerek %35 ‘e varan indirimler halinde verilmektedir. Öğrencilerin öncelikle bursa başvuru koşullarına uygun olmaları gerekir

Burs başvurusunda bulmak isteye öğrenciler: buraya tıkla ve sol bölmedeki formu doldur (bilgi formu iste)

BURS KAZANMA ŞARTLARI:

 1. Öğrencini kayıt yaptırmış olduğu ülke EENI akademisinin tanımış olduğu ülkeler listesinde olmalıdır
 2. Öğrenci anlaşma şartlarına göre harçlarını düzenli bir şekilde ödemsi gerekir
 3. Burs hakkı kazanan öğrencinin akademinin belirlemiş olduğu eğitim koçuyla birlikte çalışma zorunluluğu vardır
 4. (Örneğin öğrenci eğitim koçunun dış ticaret ile ilgili verdiği konu üzerinde araştırma yapmak ve makale hazırlamak zorunluluğu olup ve dönem sonunda –yani mezuniyet döneminde – bütün bu verilerle ilgili rapor hazırlamakla yükümlüdür.)

MALİ YARDIMLAR:

Kayıt sırasında ödemeyi peşin olarak yapan öğrenciler EENI akademisinin uyguladığı indirimlerden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

¡¡¡HEMEN BAŞVUR VE Karşılıksız BURSTAN YARARLAN EENI!!!

Mastır eğitiminin genel planı ve amaçlar

BİRİNCİ DÖNEM: DIŞ TİCARET

 1. Öğrenci ilk olarak dünya ticaret alanını tanımakla başlar; Bunun için dünya ticareti, globalzim ve Dünya Ticaret Örgütü WTO ayrıca bu örgütlerin kuruluş amaçlarını ayrıntılı bir şekilde öğretilecektir. Bununla beraber Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği, Güney Amerika pazarlarını –NAFTA- işbirliği sözleşmelerini; Son olarak da dünyanın ekonomik durumu hakkında tanıtım yapılacak ve bilgi verilecektir
 2. Dış ticaret ile ilgilenen kişilerin Gümrüklerin çalışma şeklini ve özel olarak Avrupa Birliği’nin Gümrük Mevzuatını, çalışma prensiplerini öğrenmesi ve bilmesi gereken konulardandır. Ayrıca kullanılmakta olan Uluslar arası gümrük belgelerinin bilinmesi zorunludur
 3. Öğrenciye uluslar arası Taşımacılık ,taşıma araçları öğretilecek (kara-hava-deniz,…) ,yükleme ve ambalaj konusu da öğretilecektir
 4. Daha sonra uluslar arası ödeme ve tahsil kuralları öğretilir ve uygulamalı olarak akredifit ödeme ve tahsil şekillerini öğrenir. Ayrıca öğrenci para borsalarını araştırır, uluslar arası ticaretten doğan riski ve zararları ve bunlardan kaçınma yollarını mali finans yöntemi ile görür
 5. Uluslar arası sözleşmelere bu dönemde giriş yapılır ve ikinci dönemde daha ayrıntı bir şekilde gösterilir.l

İKİNCİ DÖNEM: ULUSLARA ARASI PAZARLAMA

 1. Bu dönemde öğrenci uluslar arası pazarlamanın temel kavramlarının yanı sıra BORTER teorilerini ve uluslar arası rekabet kavramlarını görecektir. Uluslar arası pazarlama stratejileri oluşturmayı öğrenecektir
 2. Uluslar arası şirketler ve bu şirketlerin bünyesinde bulunması zorunlu diş ticaret birimlerini tanımak. Bu konu üzerinde öğrenci detaylı çalışmalar yapması zorunludur çünkü bu bölüm çok yüksek bilgi donanımı gerektirmektedir. Bu sayede öğrenci her tür pazara hitap edecek düzeyde olacaktır
 3. Başarılı stratejiler oluşturmak uluslar arası pazarlamanın temel şartlarından biridir bunun için fiyat politikaları oluşturmak ayrıca her pazarın kendine özgü olan fiyat hesap yöntemlerinin bilinmesi zorunludur. Bunun faydası ise uluslar arası ürünün uygunluğu, fiyat bildirimi her pazar için ayrı ayrı politikalar üretmek gerekebilir bunun için de pazarın doğasını kültürü gibi öğelerinin bilinmesi uluslar arası pazarlamanın temelidir. Ürünün internet bazında değerini bilmek ve arttırmak, reklâm ve tanıtımını yapmak, uluslar arası fuarlara katılmak ve her pazarın koşullarını ayrı ayrı irdelemek buna göre bir dağıtım politikası uygulamak uluslar arası pazarlamanın diğer temel koşullarıdır
 4. Uluslar arası pazarlamada rekabet konusunda ise ilk olarak şirket stratejisi oluşturmak vardır. Şirket stratejisi oluştururken Pazar bölümü, ticari marka ve bu markanın pazara girişini sağlamak ayrıca büyük şirketlerin pazarlarını sürekli takip etmek ve özelliklerini tanımak rekabet unsurlarını belirlemek, şirketin ürünlerini daha uygun ve özellikle rekabetçi bir şekilde internet sitelerinde tanıtıp pazarlamak vardır. Bunun içinde şirket internet ortamında bir pazarlama politikası izlemek zorundadır e-International business

ÜÇÜNCÜ DÖNEM: ULUSLAR ARASI STRATEJİLER OLUŞTURMAK VE GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR:

 1. Bu dönemde değişik kültürleri ve uluslar arası stratejileri ve evrensel konumların incelenmesi gösterilmektedir. Değişik İspanyol firmaların yanı sıra Coca Cola, Beiersdorf, Volkswagen gibi uluslar arası şirketlerde Case Study yöntemi ile teorik dersler pekiştirilecektir
 2. evrensel ekonominin girdiği her yerde bu dönemde değişik ticari kültürlerin bilinmesi ve diğer ülkelerin ticari stratejilerini bilmek şarttır. İçinde bazı İspanyol, Avrupalı, Amerikan, Fransız, brezilyalı, Çinli ve Afrikalı şirketler bu dönemde analiz edilecektir
 3. Şirketlerin çoğu stratejilerini gelişmekte olan pazarlarda oluşturmaktadır. Bu pazarlar değişik ve önemli fırsatlar içermekte ve bu piyasaları tanımak, bilgi edinmek zorunlu hale gelmiştir. Bunun nedeni ise bu pazarlarla ticari ilişki kurmak çok zordur bunu içinde öğrenciye öze olarak hazırlanmış üniteler hazırlanmıştır bu ünitelerde bazı ülkelerin ticari kuralları ve temelleri işlenmiştir.
  (Çin, Rusya, Hindistan gibi )

DÖRDÜNCÜ DÖNEM:DIŞ TİCARETTE YABANCI DİL:

Son olarak öğrenciye farklı dillerde eğitim imkânı veren akademi (İngilizce, Fransızca, limanıekizce ve İspanyolca) öğrencinin pratikte konuşma yazma ve algılamasını güncel tutması amaçlanır.

İngilizce'de Yükseköğretim (Ders, Yüksek Lisans, Doktora) EENI Global Business School İspanyolca'da Yükseköğretim (e-öğrenme) EENI Global Business School (Escuela de Negocios) Ders, Yüksek Lisans, Doktora (Fransızca) EENI Global Business School (École d'Affaires)


(c) EENI İş okulu / Global Business School (1995-2024)
Çerez kullanmıyoruz
Bu sayfanın başı